Tips


Med tipstjenestens elendige tilbagebetaling
tipper jeg mest for hyggens skyld
Hans V. Jensen til Tips-bladet