Medvirkende

I Matador medvirkede en række folkekære skuespillere:

Anne Jensen, Gudrun, stuepige hos Skjern
Arne Hansen, teaterdirektør Hannibal Kagl
Arthur Jensen, Hr. Rudolf Schwann
Axel Strøbye, Viggo Skjold Hansen
Bendt Rothe, baron Carl von Rydtger
Benedikte Dahl, Ellen Skjern, gift Lamborg (voksen)
Benny Hansen, maler Frede “Fede” Hansen
Bent Mejding, Jørgen Varnæs
Birgitte Bruun, Ester, stuepige ved Varnæs og veninde til Agnes
Birgitte Federspiel, baronesse Arendse von Rydtger
Birthe Backhausen, Musse Skjold Hansen
Bjørn Watt Boolsen, oberst Hackel
Bodil Udsen, fru murermester Jessen
Buster Larsen, grisehandler Oluf Larsen
Camilla Hammerich, Regitze Varnæs (voksen)
Casper Bengtson, Axel Jensen, Agnes’ og Lauritz’ søn
Christian Steffensen, fuldmægtig Poul Kristensen i Omegnsbanken
Christiane Rohde, frk. Hollenberg
Christine Hermansen, Ellen Skjern, (ung)
Ditte Maria Norup, Helle Varnæs
Elin Reimer, Laura Larsine Sørensen, kokkepige hos familien Varnæs
Elisabeth Danneskjold-Samsø, Regitze Varnæs (stort barn)
Ellen Winther Lembourn, Minna Varnæs
Else Petersen, Frøken Grøn, direktrice i Damernes Magasin
Else-Marie Juul Hansen, konsulinde Oda Holm
Emil Hass Christensen, Bernhard Lund, bestyrelsesmedlem
Esben Pedersen, Sofus “Betjent” Jensen
Esper Hagen, Arnold Vinter
Finn Nielsen, N. P. Nielsen, cykelhandler
Finn Storgaard, Gustav Friis
Ghita Nørby, Ingeborg Larsen, gift Skjern
Hanne Løye, frk. Ilona Mikkelsen, skoleforstanderinde
Hardy Rafn, byrådssekretær Godtfred Lund
Helge Kjærulff Schmidt, overlærer Frederik Andersen
Helle Nielsen, Ellen Skjern, (barn)
Helle Virkner, Elisabeth Friis, gift Skjern
Henrik Mortensen, Ulrik Varnæs (stort barn)
Holger Juul Hansen, Hans Christian Varnæs
Holger Perfort, overtjener Olsen på Postgaarden
Holger Vistisen, bogholder Christiansen i Omegnsbanken
Jacob Dalgaard, Daniel Skjern (stort barn)
Jens Arentzen, Ulrik Varnæs (voksen)
Jens Christian Milbrat, Erik Skjern
Jesper Langberg, Kristen Skjern
Jessie Rindom, Enkefru Munk
Jim Erichsen, Daniel Skjern (ung)
Johannes Poul Thomsen, arrestforvarer
John Hahn-Petersen, Hr. Stein
John Martinus, Holger Jørgensen, Ingeborg Skjerns ex-mand
John Schelde, Mogens Lamborg
Jørgen Buckhøj, Mads Skjern
Karen Berg, fru Fernando Møhge
Karen-Lise Mynster, Ulla Jacobsen
Karin Nellemose, Misse Møhge, gift Andersen
Karl Stegger, konsul Emanuel Holm
Kirsten Hansen-Møller, Marie Hansen, gift med “Fede”
Kirsten Olesen, Agnes Jensen
Kirsten Rolffes, Anna Andersen Skjern
Kristian Rem, Daniel Skjern (barn)
Kurt Ravn, Lauritz “Røde” Jensen
Lane Lind, Jenny, Iben Skjerns veninde
Lene Brøndum, Agnete Hansen, Arnold Vinters kæreste
Lillian Tillegren, Ada, Bolts forlovede og medejer af Jernbanerestauranten
Lily Broberg, Kathrine Larsen
Lis Løwert, Violet Vinter
Malene Schwartz, Maude Varnæs
Morten Grunwald, kunstmaler Ernst Nyborg
Nicholas Farrell, Wing Commander Jim Donaldson
Nicla Ursin, Regitze Varnæs (barn)
Niels Martin Carlsen, Daniel Skjern (voksen)
Nis Bank-Mikkelsen, Oscar Andersen, nevø til lærer Andersen
Nynne Ubbe, Ellen Skjern, (stort barn)
Ole Thestrup, Egil, frihedskæmper af typen “de sidste dages hellige”
Ove Sprogøe, doktor Louis Hansen
Palle Huld, Olsen, Korn- og foder
Paul Hüttel, Herbert Schmidt
Per Pallesen, tjener Severin Boldt
Poul Reichhardt, murermester Jacob Jessen
Poul Thomsen, arrestforvarer
Preben Harris, borgmester Sejersen
Preben Mahrt, Albert Arnesen
Solveig Sundborg, Dame i Korsbæk
Sonja Oppenhagen, Victoria ‘Vicki’ Hackel, gift Arnesen
Susse Wold, Birgitte ‘Gitte’ Graa
Søren Bruun, Ulrik Varnæs (barn)
Thomas Eje, fuldmægtig Arne Schmidt i Omegnsbanken
Tove Maës, Lilly Lund
Ulla Henningsen, Iben Skjold Hansen, gift Skjern
Vera Gebuhr, Inger Jørgensen