Afdøde skuespillere

Disse skuespillere har forladt os fra Matedor:

Arne Hansen, teaterdirektør Hannibal Kagl (1938-1992)
Arthur Jensen, Hr. Rudolf Schwann (1897-1981)
Axel Strøbye, Viggo Skjold Hansen (1928-2005)
Bendt Rothe, baron Carl von Rydtger (1921-1985)
Benny Hansen, maler Frede “Fede” Hansen (1944-1998)
Birgitte Federspiel, baronesse Arendse von Rydtger (1925-2005)
Birthe Backhausen, Musse Skjold Hansen (1927-2005)
Bjørn Watt Boolsen, oberst Hackel (1923-1998)
Bodil Udsen, fru murermester Jessen (1925-2008)
Buster Larsen, grisehandler Oluf Larsen (1920-1993)
Elin Reimer, kokkepigen Laura (1928-2022)
Ellen Winther Lembourn, Minna Varnæs (1933-2011)
Else-Marie Juul Hansen, konsulinde Oda Holm (1904-2003)
Else Petersen, Frøken Grøn, direktrice i Damernes Magasin (1910-2002)
Emil Hass Christensen, Bernhard Lund, bestyrelsesmedlem (1903-1982)
Esper Hagen, Arnold Vinter (1948-2015)
Hardy Rafn, byrådssekretær Godtfred Lund (1930-1997)
Helge Kjærulff Schmidt, overlærer Frederik Andersen (1906-1982)
Helle Virkner, Elisabeth Friis, gift Skjern (1925-2009)
Holger Juul Hansen, Hans Christian Varnæs (1924-2013)
Holger Perfort, Overtjener Olsen (1925-2023)
Holger Vistisen, bogholder Christiansen i Omegnsbanken (1932-2007)
Jacob Dalgaard, Daniel Skjern (stort barn) (1968-2016)
Jens Arentzen, Ulrik Varnæs (1958-2022)
Jesper Langberg, Kristen Skjern (1940-2019)
Johannes Poul Thomsen, arrestforvarer (1922-1988)
John Hahn-Petersen, Hr. Stein (1930-2006)
John Martinus, Ingeborg Skjerns ex-mand (1939-2016)
Jørgen Buckhøj, Mads Skjern (1935-1994)
Karen Berg, fru Fernando Møhge (1906-1995)
Karin Nellemose, Misse Møhge, gift Andersen (1905-1993)
Karl Stegger, konsul Emanuel Holm (1913-1980)
Kirsten Hansen-Møller, Maler Fedes kone (1942-2023)
Kirsten Rolffes, Anna Andersen Skjern (1928-2000)
Lily Broberg, Kathrine Larsen (1923-1989)
Lis Løwert, Violet Vinter (1919-2009)
Niels Martin Carlsen, Daniel Skjern (1951-2020)
Ove Sprogøe, doktor Louis Hansen (1919-2004)
Palle Huld, Olsen, Korn- og foder (1912-2010)
Poul Reichhardt, murermester Jacob Jessen (1913-1985)
Preben Mahrt, Albert Arnesen (1920-1989)
Tove Maës, Lilly Lund (1921-2010)
Vera Gebuhr, Inger Jørgensen (1916-2014)